Montering

I vår monteringsavdelning har vi möjlighet att hantera en hög artikelflora och mycket korta ledtider samt produkter som kräver full spårbarhet och dokumentation.

Kundintegrerade logistikkedjor

Vi är specialiserade på att ta fram kundintegrerade logistikkedjor som innefattar:
  • Egen tillverkning
  • Inköp av externa komponenter
  • Montering och emballering för leverans enligt ”just-in-time”

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.