Bli en del av oss på Ekets group

Att arbeta på Ekets group innebär att du kommer till en arbetsmiljö i ständig förändring. Teknikmässigt ligger vi långt framme och vi har en hög investeringstakt. Hos oss väntar ständigt nya utmaningar.

Vi söker efter kvalificerad verkstadspersonal med teknisk yrkesutbildning och erfarenhet av arbete i tillverkningsindustrin. Tekniska gymnasieutbildningar, till exempel Teknikprogrammet (TP) eller Industritekniska Programmet (IP) är en lämplig bakgrund. Har du ett tekniskt intresse och erfarenhet från CNC-styrda maskiner är det särskilt meriterande.

 
Hittar du inget passande just nu, är du ändå välkommen att skicka in en allmän ansökan till vår personalavdelning personal@uppakra-mek.se

 

Student?

Ska du skriva uppsats eller avhandling eller göra praktik?

Vi vill gärna vara med och bidra till att du som student får meriterande kunskaper och erfarenheter, samtidigt som vi får värdefull input från dig!
Skicka gärna in din ansökan till personal@uppakra-mek.se och skriv i ämnesrubriken vad du är intresserad av!